Hvad du forventer af din terapi

Hvad du forventer af din terapi

Rigtig mange mennesker sætter lighedstegn mellem, at hvis man tager til terapi, så svarer det til, når man sender tøj til rens, en telefon til reparatør eller bilen til mekaniker: den er i stykker, og den skal virke som før hvis ikke bedre, når den kommer retur. Med terapi er man ikke som så i…