efterskole

Eterskoleophold på Flakkebjerg Efterskole

Når et barn rammer teenageårene, og påbegynder forvandlingen fra barn til ungt menneske, opstår der ofte et akut behov for forandring. Det er almindelig kendt, at teenageres oprørstrang begynder at melde sig i 14-15 års alderen – og det er samtidig her, at de mest alvorlige symptomer på skoletræthed for alvor slår igennem. Disse kan udmønte sig i al fra sporadisk pjæk til direkte depression, hvor den unge ikke kan komme ud af sengen i dagevis, og derfor forsømmer både læring, venner og fritidsinteresser. Derfra begynder en ond spiral, som i alleryderste konsekvens kan have negativ påvirkning af den unges udvikling på læringsfronten samt forhold til skolegang og læring resten af livet.

Det er derfor vigtigt at tage skoletræthed alvorligt, og adressere de, når man spotter de første tegn. Som forælder er det dit ansvar, sammen med lærerne på dit barns skole, og lægge mærke til, om barnet trives, såvel i timerne som i frikvartererne i samvær med sine klassekammerater. Mange børn klarer sig gennem teenageårene uden de helt store problemer ud over skærmydsler med forældrene, mens andre visner hen under formålsløsheden ved skolebyrden og livet generelt – og forældrene kan kun se hjælpeløst til. Men hjælpen er altid tættere på, end man tror. I mange år har det bedste middel mod skoletræthed og generel teenager weltschmerz været et efterskoleophold – og efterskolernes popularitet er kun steget, siden de blev indført. Et efterskoleophold er en enestående mulighed for at komme væk fra en hverdag, som føles som en byrde, og samtidig frigøre sig fra familiens skød, få nye kammerater, opdage nye interesser, og lære sig selv at kende.

Flakkebjerg Efterskole tilstræber i sit program at nå bredt ud i mange forskellige interesse områder, således at de studerende får mulighed for at lære flere fagområder og unge med andre interesser end dem selv at kende under deres ophold. Vores faglige palet spænder fra kunst og kultur og drama/performance over medieproduktion og videnskab til adventure sport og globale samfundsforhold på linjefag. Vore faglærer er utroligt kompetente og velkendte med fænomenet ”unge mennesker”, deres mange kvaler og deres mentale og psykiske kapacitet. Vi står klar til at støtte dit barn i hans eller hendes udvikling fra barn til voksen gennem læring, projektarbejde og fællesskab, som bygger på ligeværd, social forståelse og medansvar. Vi tilstræber at udvikle hele mennesker med empati, forståelse, selvværd, kritisk sans og livsduelighed gennem undervisning og samvær, og i samspil med det øvrige samfund. Læs mere på http://www.flakkebjergefterskole.dk/